วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

รับต่อเติมบ้าน

รับต่อเติมบ้าน ปรับปรุงบ้าน รีโนเวทบ้าน

สำหรับท่านที่มีความประสงค์ ใช้บริการรับต่อเติมบ้านจากผู้รับเหมารายใดๆก็ตาม สิ่งที่ท่านควรจะต้องคิด และเตรียมพร้อมให้ดีก่อนที่จะใช้บริการต่อเติมบ้าน ก็คือ การพูดคุยกันภายในครอบครัวเพื่อทำความเข้าใจ และสอบถามความต้องการของสมาชิกแต่ละคนว่ามีไอเดียในการต่อเติมอย่างไรบ้าง เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบ และหากเป็นไปได้ให้พยายามศึกษาข้อมูล เพิ่มเติมความรู้คร่าวๆ ปรึกษาเพื่อนฝูง และคนรู้จักที่พอมีความรู้ในเรื่องงานก่อสร้าง เพื่อป้องกันไม่ให้โดนเอาเปรียบจากผู้รับเหมา และป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการก่อสร้างที่ไม่ถูกวิธี จากนั้นจึงร่างแบบจากแนวคิดที่สรุปกันมาแล้ว เตรียมการเรื่องเอกสาร และการขออนุญาติก่อสร้าง หลังจากนั้นจึงค่อยเรียกผู้รับเหมารายต่างๆเข้ามาเสนอราคา และคัดเลือกผู้รับเหมาที่จะเข้ามาดูแลงานต่อเติมบ้านของท่าน โดยท่านจะต้องพูดคุย และตกลงในรายละเอียดของงานต่อเติม, การเลือกใช้วัสดุ, ระยะเวลาการทำงาน และวิธีการจ่ายเงินให้ชัดเจน ซึ่งโดยทั่วไปเบิกจ่ายกันเป็นงวดๆตามความคืบหน้าของงาน 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
108 Design Group
โทรศัพท์ : 08-5481-8456
 
Email : 108designgroup@gmail.com